Radio Minorias

Uniendo Culturas/Uniting Cultures

Post Top Ad

viernes, 26 de febrero de 2021

World Music Network - The Rough Guide to The Music of Japan - 2001

01. Takeharu Kunimoto - Makura
02. Kawachiya Kikusuimaru - Kakin Ondo
03. Soul Flower mononoke summit - Fukko Bushi
04. Michihiro Sato - Nikata Bushi
05. Takio Ito & Takio Band - Takio's soran bushi
06. Yasuba Jun & An-Chang Projet -Amagoi Bushi
07. Takashi Hirayasu - Mangetsu no yube
08. Ayame Band - Hiyami Kachi bushi
09. Todayoshi Ikawa - Moji banana no tatakiuri
10. Oki - Utuwaskarap
11. Shozan Tanabe - Nyorai Shizune
12. Yukihiro Goto - Ubue
13. Tetsuhiro Daiku - Asadoya Yunta
14. The Surf Champlers - James Bond Theme
15. Makoto Kubota & The Sunset Gang - Haisai Ojisan
16. Yasuko Yoshida - Agari Jo
17. Koto Vortex - Ho na mi
18. Eitetsu Hayasi - Utage
19. Cicala Mvta - Shi Chome 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario